sdf

UAB “Eldermonta” buvo įkurta 1998 metais. Įmonė yra registruota adresu: Draugystės g. 18-27, Visaginas, Lietuva. Įmonės buveinė yra Sedulinos alėja 32, Visaginas.
Nuo veiklos pradžios UAB “Eldermonta” teikė paslaugas Lietuvos Respublikos (UAB “Švenčionių vaistažolės” , UAB “Plasta”, UAB “Biržų akcinė pieno bendrovė” t.t.) įmonėse. Pagrindinė veikla- paslaugos montuojant elektros įrangą.
Iki 2001 metų, pagrindinė įmonės veikla – paslaugos atliekant reaktyviosios galios kompensavimą 0,4 kV tinkluose ir elektros įrangos derinimas.
Nuo 2001 m. bendrovė persikėlė į IAE regioną ir pradėjo bendradarbiauti su vietos įmonėmis (VĮ “Visagino energija” , UAB “Palink” , UAB “Visatex”).
Pagrindinė įmonės veikla tuo metu- elektros įrangos montavimo ir eksploatacijos paslaugų teikimas.
Pagrindiniai užsakovai buvo: VĮ “IAE” , VĮ “Visagino energija”  , AB “Mažeikių nafta” , “VP Market” “. Darbuotojų skaičius tuo metu išaugo iki 20 žmonių, visi jie buvo Visagino savivaldybės gyventojai. Įmonės darbuotojai įgijo didelę patirtį Ignalinos atominės elektrinės, Visagino miesto ir kitų Lietuvos objektų statyboje.
Nuo 2003 metų įmonė išplėtė savo veiklą ir pradėjo teikti projektavimo paslaugas (projektavo elektros tinklų objektus), 10-330kV skirstomųjų įrenginių įrengimo paslaugas.
Nuo 2004 m. UAB “Eldermonta” teikia savo paslaugas visų pirma IAE regiono įmonėms. Pagrindinė darbų užsakovė – VĮ IAE ( nuo visų paslaugų sudaro 75-80 proc. ). Darbuotojų skaičius 2004- 2011m. svyruoja 30-70 žmonių.
2011- 2012 m.UAB “Eldermonta” dalyvavo Lietuvos elektrinės 9 bloko statyboje ( Elektrėnų sav.), Visagino valymo įrenginių statyboje , vykdė Ignalinos atominės elektrinės uždarymo darbus(B19, B1), remonto ir elektros montavimo darbus ORLEN Lietuva, Visagino įmonių ir įrenginių remonto ir elektros montavimo darbus, dalyvavo naujo 400MW bloko Rygos TETS2 statyboje.
UAB “Eldermonta” turi aukštos kvalifikacijos darbuotojus su inžineriniu ir techniniu išsilavinimu.
Darbuotojai – specialistai apmokyti dirbti, atetstuoti. Personalo kvalifikaciją patvirtina Valstybinės energetikos inspekcijos atestatai , Ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pažymėjimai .
Šiuo metu įmonėje dirba 40 darbuotojų, administracijos personalas , turime sandėlius. Bendrovės komanda susideda iš pakankamo skaičiaus kvalifikuotų darbuotojų, dalyvavusių elektros montavimo ir derinimo darbuose statant Leningrado ir Ignalinos AE ir jaunų darbuotojų. Įmonės kolektyvas tęsia kokybiškas elektros montavimo ir derinimo darbų vykdymo tradicijas, remiasi sukaupta patirtimi ir tobulina darbų atlikimą naudodamas naujas medžiagas ir technologijas.
Bendrovė teikia paslaugas dideliuose Lietuvos Respublikos statybos objektuose. Didelę dalį elektros montavimo ir derinimo darbų įmonė vykdo IAE. Įmonė taip pat gamina nestandartinius elektros gaminius, vykdo elektros montavimo ir techninė priežiūros darbus, atlieka elektros transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų paleidimo ir įrengimo darbus, rengia dokumentaciją šių darbų atlikimui. Bendrovės projektuotojai atlieka darbus projektų dalių apimančių elektros montavimo ir automatikos darbus.